Tłumaczenie strony  

Polish English French German Italian Russian Spanish
   

 

Polska Misja Katolicka w Oldenburgu

Polska Misja Katolicka w Oldenburgu znajduje się w północnej części diecezji Münster w Dolnej Saksonii (Niedersachsen) i swoim zasięgiem obejmuje Offizialatsbezirk Oldenburg. Misja ustanowiona została dekretem ks. Bpa Reinharda Lettmana z dnia 22.03.1988r. Historia duszpasterstwa obecnej Polskiej Misji Katolickiej w Oldenburgu sięga bezpośrednio czasów po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Na terenie Offizialatsbezirk Oldenburg po II wojnie światowej powstały obozy dla Polaków wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec oraz dla byłych żołnierzy, między innymi armii generała Maczka, którzy po wojnie pozostali na tym terenie. Trudno dziś określić ich faktyczną liczbę oraz faktyczny stan ludności (od kilkuset do kilku tysięcy). W latach od 1945 do 1949 opieka duszpasterska w języku polskim koncentruje się głównie przy obozach. Obozy te znajdowały się między innymi w Bockhorn – Friedrichsfeld, Hahn, Sande, Wilhelmshaven, Marx, Westerstede – Oldenburg, Oldenburg – Unter Berg, Bissel, Steyberg, Obensrode, Westerhauderfehen, Delmenhorst – Adelheide. Kapłani, którzy prowadzili duszpasterstwo to dawni kapelani wojskowi i więźniowie obozów, którzy obejmowali swoją troską duszpasterską katolików a także grekokatolików i wyznawców innych religii. Działalność kapłanów pracujących w polskich ośrodkach duszpasterskich cywilnych i wojskowych (według materiałów archiwalnych zgromadzonych między innymi w Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech z siedzibą w Hannoverze) poza opieką duszpasterską obejmowała także opiekę socjalną i działalność społeczną. Sprawozdania duszpasterskie z tego okresu świadczą o wielkiej żywotności tego duszpasterstwa a także o wielu problemach na jakie napotykali duszpasterze. Księża z tego okresu to: ks. Franciszek Gabrych, ks. Franciszek Wardowski, ks. Franciszek Nowak, ks. Antoni Kwarta, ks. Stanisław Ren, ks. Józef Kresowski, ks. Roman Dyllick, ks. Marian Balcerek, ks. Tadeusz Zieliński, ks. Jerzy Głuszek, ks. Władysław Jabłoński, ks. Wojciech Rychły, ks. Jan Wojciechowski, ks. Stefan Pabiszczak, ks. Bronisław Bauer, ks. Józef Lach, ks. Brzeziński, ks. Januszewski, ks. Aleksander Łukomski. Po likwidacji obozów, która następowała stopniowo do roku 1949 duszpasterstwo zmieniło nieco swój charakter. W 1949 roku ks. Kan. Aleksander Łukomski z Osnabrück obejmuje troską duszpasterską teren całej północno-zachodniej części Niemiec w tym także teren Oldenburga i okolic. W roku 1977 przybywa na ten teren z Londynu ks. Dr Józef Liszka i przejmuje duszpasterstwo po ks. Łukomskim. W tym czasie Msze św. odprawiane są w Bockhorn, Oldenburgu i Wilhelmshaven.

W czerwcu 1987 roku dzięki staraniom ks. Dra Józefa Liszki powstaje Polska Misja Katolicka w Delmenhorst. Wcześniej istniejąca już misja w Bremen, była przeciążona napływem dużej liczby Polaków. Stąd też zaszła potrzeba utworzenia nowej misji na północy Niemiec. Pierwszym księdzem skierowanym do duszpasterstwa w nowej misji był ks. Marek Dydo, który duszpasterzował od maja do września 1987. Po tym przejściowym okresie proboszczem zamianowany został ks. January Kownacki. W tym czasie siedziba Polskiej Misji Katolickiej zanajdowała się w Delmenhorst (Scharnhorstweg 33), natomiast Msze św. odprawiane były w Delmenhorst przy kaplicy szpitala św. Józefa, w Bockhorn (kościół Herz Jesu), Wilhelmshaven (kościół St. Marien), Oldenburgu (kościół St. Peter), Bad Zwischenahn (kościół St. Marien), Nordenham (kościół Herz Jesu). Rok później siedziba Misji została przeniesiona do Oldenburga (Dede Str. 11) Organizowano nabożeństwa, pielgrzymki, pomoc do polski. W 1989 roku do Misji przybywa ks. Bp. Tadeusz Gocłowski, który udzielił sakramentu bierzmowania. Ks. January Kownacki podejmuje różne inicjatywy duszpasterskie mające na celu skupić przy misji ludzi, którzy przyjeżdżając do Niemiec po roku 1980 bardzo często byli zagubieni i nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W 1989 roku zostaje zorganizowana pielgrzymka do Rzymu. Prowadzona jest również katechizacja w Oldenburgu i Wilhelmshaven.

W 1990 roku następuje kolejna zmiana proboszcza. Ks. January Kownacki przechodzi do Bremen aby przejąć prowadzenie misji po Ks. Józefie Liszce. Nowym proboszczem w Oldenburgu z dniem 1 grudnia 1990 zostaje ks. Tadeusz Kłymenko, kapłan diecezji Sandomierskiej. W 1991 roku podczas ciężkiej choroby Ks. Kłymenki zastępuje go ks. Jan Pawlik obecnie duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej w Bremerhaven. Z działalnością ks. Kłymenki poza odprawianiem Mszy św. udzielaniem sakramentów i nauczaniem religii, organizowaniem pielgrzymek, wiąże się także organizowanie pomocy charytatywnej do polski. Często zapraszani są biskupi (J. E. Ks. Bp Szczepan Wesoły z Rzymu, J. E. Ks. Bp Edward Materski z Radomia, J. E. Ks. Bp Jan Chrapek z Radomia) i księża z Polski, chóry i zespoły. Podjęta zostaje także próba nauczania Języka Polskiego. Msze św. odprawiane są w Oldenburgu, Delmenhorst, Bockhorn, Wilhelmshaven,Nordenham, Bad Zwischenhan oraz dla pracowników sezonowych najpierw w Vilsbek a następnie a Goldenstedt i Langförden. Po Mszach św. organizowana jest katecheza dla dzieci po Mszach św. w Oldenburgu przy kościele St. Peter w piątki odbywa się regularna katecheza. W dniach 20 – 26 stycznia 1996 odbywa się w misji peregrynacja obrazu NMP Częstochowskiej. Z okazji 10 - lecia misji 28 06.1997 roku zorganizowane zostały misje św. prowadzone przez Ks. Prałata Adama Stanio i Ks. Kan. Jana Niziołka z Radomia. Po 12 latach pracy ks. Tadeusz Kłymenko zostaje przeniesiony do Polskiej Misji Katolickiej w Ambergu na południu Niemiec. Na jego miejsce z dniem 1 października 2002 roku do Polskiej Misji Katolickiej w Oldenburgu przyszedł dotychczasowy proboszcza PMK Amberg Ks. Alfred Gryniewicz. W tym czasie siedziba misji przeniesiona zostaje do Hude ( Agnes-Miegel-Str 2)gdzie również zamieszkał ks. Proboszcz. Po dwóch latach misja otrzymuje na swoją siedzibę plebanię w Oldenburgu przy parafii Hl.Geist (Stedingerstr.54) gdzie do dnia dzisiejszego znajduje się biuro parafialne i mieszkanie proboszcza. W dniu 23 listopada 2003 roku Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Prałat Stanisław Budyń podczas Mszy św. w Kościele St.Peter w Oldenburgu zatwierdził Radę Parafialną. Msze św. odprawiane są: Oldenburg w każdą niedzielę o godz. 12.30 (St.Peter) w pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00 (Hl.Geist); Delmenhorst w każdą niedzielę miesiąca o godz. 9.00 (Allerheiligen) w środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00 (St.Marien); Wilhelmshaven w drugą, czwartą i piątą niedzielę miesiąca o godz. 15.30 (St.Marien); Nordenham w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.30 (Herz Jesu); Bad Zwishenahn w drugą sobotę miesiąca o godz.16.00 (St.Marien); Bockhorn, przygotowanie do świąt (St.Marien); Vechta, przygotowanie do świąt (St.Georg); Langförden, dla pracowników sezonowych; Edewecht, raz w miesiącu w środę dla grupy modlitewnej. Wydawany jest w misji biuletyn parafialny „Wieści”, który wychodzi raz w miesiącu. Do działających już grup różańcowych w Delmenhorst, dołączyła nowo powstała grupa modlitewna w Edewecht. Katecheza prowadzona jest w Oldenburgu i w Delmenhorst. Organizowane są spotkania przy kawie po Mszach św., w okresie Bożego Narodzenia w Oldenburgu, Delmenhorst, Wilhelmshaven i Nordenham organizowane są spotkania Opłatkowe,wystawiane są jasełka i organizowany jest dzień Sw.Mikołaja dla dzieci a także w okresie wiosennym festyn parafialny. Misja włącza się także we współpracę z parafiami niemieckimi.

Radosnym i wyjątkowym dniem dla PMK Oldenburg był 19 wrzesień 2004.W tym dniu w kościele pw. św. Piotra, Jego Eminencja kardynał Henryk Gulbinowicz udzielił Sakramentu Bierzmowania 35 młodym parafianom. Uroczystą Mszę św. koncelebrowali wraz z ks. Kardynałem zaproszeni kapłani: Rektor PMK w Niemczech ks. Prałat Stanisław Budyń, ks. Prałat January Kownacki z Bremen, ks. Prałat Ryszard Mroziuk z Dortmundu, ks. Kanonik Zbigniew Mielcarek z Recklinghausen. W dniu13.04.2008 Sakramentu Bierzmowania udzielił ks. Bp. Heinrich Timmerevers z Vechty 08. czerwca 2008 roku Polska Misja katolicka w Oldenburgu, obchodziła jubileusz 20-lecia swojego istnienia. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Biskup Heinrich Timmervers z Vechty Jubileuszowe kazanie wygłosił Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks.Prałat Stanisław Budyn. Wśród zaproszonych gości był między innymi ks.Tadeusz Kłymenko poprzedni proboszcz, ks. Marian Kowalski z Wrocławia, który regularnie pomaga w naszej misji podczas świąt, oraz ks.Maciej Martynek, który od 01.sierpnia 2008 roku rozpoczyna pracę jako wikariusz w PMK Oldenburg.

Z przyjściem do misji wikariusza powiększony został program odprawianych Mszy św. Do poprzednich punktów doszła Msza św. w Vechcie i Emstek oraz Msze św. w Oldenburgu w dni powszednie.

We wrześniu 2008 roku rozpoczęło się oprócz regularnej katechezy w Oldenburgu i Delmenhorst, również nauczanie języka polskiego, które prowadzi pani Agata Knichała. Ponadto Misja otrzymała w ramach etatu również posadę sekretarki, którą jest pani Marianna Ciupka. Misja zorganizowała w tym czasie pielgrzymki parafialne do Rzymu, Lurdes, Fatimy, Santiago de Compostella, Ziemii Świętej i Grecji. Dwukrotnie dzieci uczęszczajace na lekcje religii i języka polskiego pod przewodnictwem pani Agaty Knichala i ks. Macieja Martynka wyjechały na kolonie do polski. W niedzielę po Bożym Ciele odbywa się pielgrzymka do sanktuarium w Bethen. 22 maja 2011 roku sakramentu Bierzmowania udzielił Ks.Bp. Heinrich Timmerevers. Do dotychczasowych działań duszpasterskich doszły jeszcze regularne wyjazdy z dziećmi na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego do Tossens. W czerwcu 2012 roku następuje kolejna zmiana personalna, Ks. Maciej Martynek po 4 latach ofiarnej pracy w naszej misji powrócił do Polski, gdzie został proboszczem w parafii Bojanice w diecezji świdnickiej. Na jego miejsce Biskup Świdnicki Ignacy Dec zamianował ks. Marcina Ogórka, który rozpoczął pracę od lipca 2012 roku.

   
© Polska Misja Katolicka