Tłumaczenie strony  

Polish English French German Italian Russian Spanish
   

Sakrament Chrztu św.

Sprawowany jest w każdym kościele w któym odprawiamy Msze Św. w jęz polskim.

Zgłoszenia do Chrztu należy dostarczyć najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem Chrztu.

Dokumenty:

1. Wypełniony formularz Chrztu.

2. Akt urodzenia dziecka.

3. Zaświadczenia dla rodziców Chrzestnych o przynależności do Kościoła.

 


Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni winni zgłosić się na przygotowanie najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Dokumenty:

1. Metryka Chrztu św. (ważne pół roku).

2. Dowody tożsamości.

3. Świadectwa z nauki religii.

4. Zaświadczenie o naukach przedślubnych.

 

Bierzmowanie

 

 Od września rozpoczęliśmy przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. 

Ostateczny termin zapisów na przygotowanie minął 22 października 2018.

   
© Polska Misja Katolicka